ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

Τί είναι η ρήξη πρόσθιου χιαστού (ΠΧΣ);

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) επισυμβαίνει μετά από κάκωση και τραυματισμό του συνδέσμου που βρίσκεται στο γόνατο και συνδέει το κάτω άκρο του μηρού με το άνω άκρο της κνήμης. Ο ΠΧΣ εκφύεται μέσα από το έσω τοίχωμα του έξω μηριαίου κονδύλου κινείται προς τα εμπρός και έσω και καταφύεται μπροστά από το μεσογλήνιο ή μεσοκονδύλιο έπαρμα της κνήμης.

ρήξη-πρόσθιου-χιαστού-ανατομία

Ποια η λειτουργία του πρόσθιου χιαστού;

Η κύρια λειτουργία του πρόσθιου χιαστού είναι να εμποδίζει την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης σε σχέση με τον μηρό ενώ κατά δεύτερο λόγο έχει σταθεροποιητικές δράσεις στη στροφή της κνήμης καθώς και σε πλάγιες δυνάμεις που ασκούνται στο γόνατο. Η άρθρωση του γόνατος συγκρατείται συγχρόνως από 4 συνδέσμους, από τον πρόσθιο και οπίσθιο χιαστό και από τον έσω και έξω σύνδεσμο. Οι πλάγιοι σύνδεσμοι διασφαλίζουν την πλάγια στήριξη του γόνατος.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού – Ποια τα αίτια;

Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού είναι αποτέλεσμα απότομης και έντονης στροφικής κίνησης του γόνατος. Πρόκειται για μια από τις συνηθέστερες αθλητικές κακώσεις, καθώς σε αθλήματα όπως το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ή το σκι οι αθλητές αλλάζουν απότομα κατεύθυνση. Επιπλέον, η ρήξη του πρόσθιου χιαστού μπορεί να οφείλεται σε απότομη προσγείωση μετά από άλμα ή ακόμη και σε απευθείας χτύπημα του σημείου. Τέλος, η απότομη μείωση της ταχύτητας του αθλητή μπορεί να προκαλέσει τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού – Ποια είναι τα συμπτώματα;

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα με το οποίο εμφανίζεται η ρήξη πρόσθιου χιαστού είναι το αίσθημα αστάθειας του γονάτου. Παράλληλα, στα συμπτώματα της κάκωσης περιλαμβάνονται:

 • Έντονος πόνος και χαρακτηριστικό ήχος κατά τη στιγμή του τραυματισμού
 • Οίδημα λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό
 • Αδυναμία στήριξης στο τραυματισμένο άκρο
 • Δυσκολία στη βάδιση

Ρήξη πρόσθιου χιαστού – Ποια η μέθοδος αντιμετώπισης;

Για την αντιμετώπιση της ρήξης πρόσθιου χιαστού και την αποκατάσταση της αστάθειας του ασθενή, κρίνεται απαραίτητη η  χειρουργική θεραπεία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού είναι αδύνατο να αποκατασταθεί πλήρως χωρίς παρέμβαση. H χειρουργική αντιμετώπιση συστήνεται σε ασθενείς οι οποίοι είναι νέοι και δραστηριοποιούνται σε υψηλού επιπέδου αθλήματα ή σε ασθενείς μέσης ηλικίας, των οποίων η φυσική εξέταση αποκαλύπτει σημαντικά αυξημένη χαλαρότητα του γόνατος. Σε περιπτώσεις ασθενών μεγάλης ηλικίας, με έντονα καθιστική ζωή, η θεραπεία μπορεί να περιοριστεί στην ενδυνάμωση των μηριαίων μυών.

Τεχνική αποκατάστασης All Inside
Η σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της ρήξης πρόσθιου χιαστού εξασφαλίζει άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα, με τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.
Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
Ελάχιστος χρόνος νοσηλείας
Απαιτούνται μόνο μικρές οπές

Ανακατασκευή Πρόσθιου Χιαστού – Συνδεσμοπλαστική

Στόχος της ανακατασκευής του ΠΧΣ είναι να αποκατασταθεί η λειτουργική σταθερότητα του γόνατος, προκειμένου να επιστρέψει ο ασθενής στην πλήρη δραστηριότητα. Συγχρόνως, η χειρουργική αντιμετώπιση του ΠΧΣ διασφαλίζει ότι θα αποφευχθεί κάθε περαιτέρω ζημία του μηνίσκου ή του χόνδρου που μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδας.

Η συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ περιλαμβάνει τη χρήση ενός μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή, το οποίο λαμβάνεται από κάποιο άλλο σημείο του σώματος, όπως ο οπίσθιος   μηριαίος του γόνατος, ο ημιτενοντώδης και ο ισχνός. Το μόσχευμα αυτό τοποθετείται στην ανατομική θέση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που έχει υποστεί ρήξη.

Η πρόοδος στη χειρουργική , την αναισθησία, τον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου, και τη αποκατάσταση, έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη νοσηρότητα και άμεση αποκατάσταση και επάνοδο με τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα.

sundesmoplastiki-gonatos

Αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού με τεχνική ALL INSIDE

Η τεχνική All Inside αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική αποκατάστασης της ρήξης πρόσθιου χιαστού, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με εντυπωσιακά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική (MIS), κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας μόνο τένοντας για τη δημιουργία μοσχεύματος, ο ημιτενοντώδης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η κάμψη του γόνατος σε μεγάλες γωνίες. Το μόσχευμα τοποθετείται ανατομικά και καθηλώνεται με ειδικά ‘κουμπιά’, χωρίς να τραυματίζεται το οστό. Η μέθοδος αυτή συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή, όπως:

 • Άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα
 • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
 • Άμεση επάνοδος και κινητοποίηση του ασθενούς
 • Απαιτούνται λίγες και μικρές οπές
 • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
 • Ελαχιστοποίηση των επιπλοκών
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα – το μόσχευμα λαμβάνεται από την πίσω πλευρά του γόνατος

 

Η τεχνική All Inside θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν έμπειρο και εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Ο Δρ. Παναγιώτης Καραμπίνας Ορθοπαιδικός Χειρουργός είναι άρτια εκπαιδευμένος στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων. Ο Ιατρός διατηρεί ιδιωτικά ιατρεία σε Αθήνα και Άργος.