ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Τι είναι η ρήξη μηνίσκου;

Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί μια από τις πιο συχνές βλάβες στο γόνατο, η οποία παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ρήξη μηνίσκου μπορεί να διαγνωστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά από κακώσεις χαμηλότερης ενέργειας, κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

Ποια η λειτουργία των μηνίσκων;

Οι μηνίσκοι αποτελούν ημισεληνοειδείς σχηματισμούς, ινοχόνδρινης σύστασης. Σε αριθμό είναι δύο και χαρακτηρίζονται ως έσω και έξω μηνίσκος, αντίστοιχα με το διαμέρισμα του γόνατος στο οποίο βρίσκονται. Η λειτουργία τους συνοψίζεται στην προστασία των αρθρικών επιφανειών κίνησης του γόνατος. Οι μηνίσκοι προστατεύουν το γόνατο προσφέροντας σταθερότητα και βελτιστοποιώντας τη σχέση των αρθρικών επιφανειών, καθώς και την απορρόφηση των κραδασμών κατά τη βάδιση και την άθληση.

Ρήξη μηνίσκου – Ποια η αιτιολογία;

Η ρήξη των μηνίσκων οφείλεται σε βίαιη στροφική κίνηση ή/και ακραία κάμψη του γόνατος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου η σύσταση του μηνίσκου έχει χάσει τις ελαστικές του ιδιότητες και αντοχές, κακώσεις μικρότερης ενέργειας μπορούν να πραγματοποιήσουν επανειλημμένους μικροτραυματισμούς εκφυλιστικού τύπου, όπως περιγράφονται, με συνέπεια την κλινική εκδήλωση ρήξης μηνίσκου.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η ρήξη μηνίσκου;

Τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται η ρήξη μηνίσκου είναι ο πόνος στο έσω ή έξω διαμέρισμα του γονάτου, ανάλογα με τον μηνίσκο που ενδιαφέρει η κάκωση, καθώς και η αδυναμία πλήρης κάμψης ή/και έκτασης του γόνατος. Ταυτόχρονα παρατηρούνται τα εξής συμπτώματα:

  • Οίδημα και διόγκωση της άρθρωσης, γεγονός που οδηγεί σε επιπλέον περιορισμό της κίνησης. Το οίδημα αυξομειώνεται ανάλογα με την επιβάρυνση του γόνατος
  • Αίσθημα βάρους και αστάθειας κατά τη βάδιση
  • Αίσθημα μπλοκαρισμένου γόνατος λόγω αναδίπλωσης του μηνίσκου
  • Οι ασθενείς συχνά περιγράφουν και την αίσθηση ενός ήχου μέσα στο γόνατο τύπου «κλικ».

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη μηνίσκου;

Η αντιμετώπιση της ρήξης μηνίσκου εξαρτάται από την ηλικία, τη μορφολογία της βλάβης του μηνίσκου και το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την κάκωση. Σε νεαρούς ασθενείς, η αντιμετώπιση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι χειρουργική και συγκεκριμένα, επιλέγεται η αρθροσκόπηση γόνατος, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.

Αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου
Η ρήξη μηνίσκου αντιμετωπίζεται χειρουργικά με αρθροσκόπηση γόνατος
Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
Άμεση αποκατάσταση του μηνίσκου
Ταχεία ανάρρωση

Αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου με αρθροσκόπηση γόνατος

Η προσπάθεια είναι να πραγματοποιηθεί η συρραφή και αποκατάσταση του μηνίσκου άμεσα, για τη διατήρηση του ρόλου του κατά την κίνηση του γόνατος. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και εξαρτάται από τη μορφολογία της βλάβης, καθώς και τη χρονική στιγμή διάγνωσής της. Σε παλαιές βλάβες δεν είναι δυνατόν να γίνει συρραφή, διότι θα αποτύχει λόγω κακής αιμάτωσής του. Έτσι, καταφεύγουμε στην αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή της βλάβης, δηλαδή στην αφαίρεση της περιοχής της βλάβης του μηνίσκου και στη νεαροποίηση και διαμόρφωση του υπολειπόμενου τμήματος του μηνίσκου. Είναι σημαντική η διατήρηση, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερου μέρους του μηνίσκου για την κίνηση του γόνατος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, το γόνατο και κατά συνέπεια και ο μηνίσκος χαρακτηρίζονται από εκφυλιστικά στοιχεία και διαφοροποίηση των αντοχών κατά τις καταπονήσεις. Η συνήθης πρακτική είναι η αναμονή και συντηρητική αντιμετώπιση της βλάβης με περιορισμό στο εύρος κίνησης του γόνατος και αποφόρτιση. Χορηγούνται αντιφλεγμονώδη φάρμακα και αποιδηματικά, και  πραγματοποιείται επανεξέταση μετά από διάστημα ενός μήνα. Εάν η συμπτωματολογία επιμένει και η μορφολογία της βλάβης το επιβάλλει, γίνεται αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή.

Η αποκατάσταση δεν είναι μακροχρόνια. Γίνεται σύσταση για αποφόρτιση του σκέλους με βακτηρίες για διάστημα 5-7 ημερών και η αφαίρεση ραμμάτων πραγματοποιείται σε 15 ημέρες. Φυσικοθεραπείες δεν είναι απαραίτητες πάντα, και ο ασθενής επανέρχεται στην καθημερινότητά του σε 10 ημέρες μετά το χειρουργείο.

 

O Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Καραμπίνας Παναγιώτης έχει εκπαιδευτεί στην αρθροσκοπική αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων. Ο Χειρουργός έχει εργαστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Università di Pavia, της Ιταλίας, καθώς και στο Istituto Orthopedico Rizzoli, όπου συμμετείχε σε πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων αρθροσκόπησης γόνατος. O ιατρός είναι μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας.