ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (MIS)

Τι είναι η αρθροπλαστική γόνατος;

Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση ανακατασκευής ενός φθαρμένου οστεοαρθριτικού γόνατος με μία μεταλλική πρόθεση, η οποία θα φορτίζεται και θα κινείται όπως το φυσιολογικό. Για την επιτυχή έκβαση μιας αρθροπλαστικής γόνατος θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τέσσερεις βασικές παράμετροι και κατά συνέπεια η επέμβαση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

  • Ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση στην ανατομική περιοχή αποκατάστασης (άρθρωση) και διάσωση οστικού εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης της πρόθεσης.
  • Ανατομική και σωστή λειτουργικά θέση τοποθέτησης των υλικών της πρόθεσης.
  • Κατάλληλα υλικά (πρόθεση) αποκατάστασης της φυσιολογικής λειτουργικότητας του γόνατος.
  • Ταχεία και αποτελεσματική μετεγχειρητική αποκατάσταση.

 

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα και πώς εμφανίζεται;

Η οστεοαρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα της προοδευτικής εκφύλισης του γόνατος και κυρίως του αρθρικού χόνδρου. Η πάθηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο αρθρικός χόνδρος να χάνει τη λεία, ομαλή του υφή και να μειώνεται το πάχος του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τριβής μεταξύ των οστών και την πρόκληση πόνου κατά την κίνηση. Η οστεοαρθρίτιδα εξελίσσεται και ο πόνος και η δυσκαμψία χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου. Ο πόνος λόγω οστεοαρθρίτιδας μπορεί να δυσκολέψει το άτομο να φροντίσει τον εαυτό του, γεγονός που μπορεί να βλάψει την ποιότητα ζωής του.

Eλάχιστα Επεμβατική Τεχνική Προσπέλασης (MIS)
Η Eλάχιστα Επεμβατική Τεχνική Προσπέλασης (MIS), με σεβασμό στα μαλακά στοιχεία της περιοχής του γόνατος και του οστού, σε συνδυασμό με πρόθεση αρθροπλαστικής τελευταίας γενεάς (Medial Pivot), προσφέρουν το ιδανικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στον ασθενή.
Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
Άμεση κινητοποίηση του ασθενή

 

Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές (ΜΙS): Ποια τα πλεονεκτήματα;

Με τον όρο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εννοούμε τις τεχνικές εκείνες με τις οποίες ο χειρουργός θα προκαλέσει την μικρότερη δυνατή βλάβη σε υγιείς ιστούς (μυς, τένοντες, οστό) κατά την επέμβαση. Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής περιλαμβάνονται:

  • Άψογο κοσμητικό αποτέλεσμα
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
  • Άμεση αποκατάσταση
  • Γρηγορότερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες

Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία και θα πρέπει να αξιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό. H μειωμένη ορατότητα του πεδίου εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την παράταση του χειρουργικού χρόνου, την αύξηση του κινδύνου λοίμωξης και την πιθανή κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

 

Αρθροπλαστική γόνατος: Τοποθέτηση των υλικών

Η σωστή τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής είναι ζωτικής σημασίας. Η διάρκεια ζωής της αρθροπλαστικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την σωστή τοποθέτηση των υλικών. Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική και η ηλεκτρονικά καθοδηγούμενη αρθροπλαστική ίσως βοηθούν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Νέα Αρθροπλαστική Γόνατος: Medial Pivot Knee

Η κίνηση του φυσιολογικού γόνατος είναι πολύπλοκη και σε πολλά επίπεδα (κάμψη/έκταση, στροφή και κύλιση), με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή της φυσιολογικής κίνησης από τεχνητά μοσχεύματα (πρόθεση) να είναι μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά δύσκολη. Η νέα πρωτοποριακή σχεδίαση της αρθροπλαστική γόνατος Medial Pivot (System Evolution™)  έχει στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινηματικής του γόνατος και ως τελικό αποτέλεσμα, ο ασθενής να έχει την αίσθηση του φυσιολογικού γόνατος μετά το χειρουργείο. Το νέο αυτό σύστημα έχει εξελιχθεί ως προς τις σχεδιαστικές ατέλειες του προηγούμενου.

αρθρπλαστική-γόνατος

 

Medial Pivot Knee: Ποια τα πλεονεκτήματα;

Τα πλεονεκτήματα  της νέας πρόθεσης είναι ότι προσφέρει σταθερή ανατομική και κατά συνέπεια φυσιολογική κίνηση, καθ΄ όλο το εύρος κάμψης του γόνατος. Επιπλέον, εξασφαλίζεται μεγάλη επιφάνεια επαφής των υλικών της πρόθεσης κατά την κίνηση, μειώνοντας έτσι τη φθορά των υλικών και συντελώντας στην μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική προσπέλασης (MIS), με σεβασμό στα μαλακά στοιχεία της περιοχής του γόνατος και του οστού, σε συνδυασμό με πρόθεση αρθροπλαστικής τελευταίας γενεάς (Medial Pivot), προσφέρουν το ιδανικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Τεχνικές προεχγειρητικής προετοιμασίας του ασθενή, μείωσης της απώλειας αίματος κατά την διάρκεια τόσο του χειρουργείου, όσο και μετά από αυτό, ελαχιστοποιούν ή/και εκμηδενίζουν την ανάγκη μετάγγισης και προσφέρουν άμεση κινητοποίηση του ασθενή (Fast Track Protocol).

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παναγιώτης Καραμπίνας έχει εκπαιδευτεί στην ολική αρθροπλαστική γόνατος και σε  ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αποκατάστασης στο Istituto Orthopedico Rizzoli της Ιταλίας. Ο Ιατρός αποτελεί ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας