Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου

Η αποτυχία της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου ή του γόνατος είναι σπάνιο φαινόμενο με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στη διάρκεια των δύο πρώτων δεκαετιών της επέμβασης. Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής είναι επέμβαση στην οποία καταλήγουν οι ασθενείς μετά από αποτυχία της πρωτογενούς πρόθεσης. Μπορεί να ενδιαφέρει οποιοδήποτε τμήμα της πρόθεσης (κοτυλιαίο ένθετο ή/και μηριαίο στυλαιό) ή και όλη την πρόθεση. Είναι μια επανορθωτική επέμβαση ανακατασκευής της άρθρωσης με σκοπό να ανακουφίσει και να αποκαταστήσει την λειτουργικότητα της άρθρωσης και εν τέλει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Η αποτυχία της πρωτογενούς αρθροπλαστικής είναι η χαλάρωση με την πάροδο των ετών της πρόθεσης που έχουν τοποθετηθεί και η φθορά των υλικών από τα οποία αποτελείται η πρόθεση. Μπορεί να διακριθεί σε σηπτική (μικροβιακή λοίμωξη) ή άσηπτη χαλάρωση των υλικών. Η πτώση και ένα κάταγμα στην περιοχή της αρθροπλαστικής μπορεί να οδηγήσει επίσης σε χαλάρωση της και στην ανάγκη αναθεώρησης τμήματος ή/και ολόκληρης της αρθροπλαστικής.
Κλινικά ο ασθενής με χαλάρωση των υλικών της πρόθεσης εμφανίζει πόνο στη βουβωνική χώρα ή/και στον μηρό, δυσκολία στην βάδιση και στην φόρτιση του σκέλους, καθώς και αδυναμία στη πραγματοποίηση των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Σημαντικό είναι και πρέπει να τονιστεί, ότι θα πρέπει να τεθεί σωστή διάγνωση ως προς τα αιτία της χαλάρωσης των υλικών της αρθροπλαστικής και αυτό διότι θα πρέπει να καθοριστεί εάν πρόκειται για σηπτική ή άσηπτη χαλάρωση έτσι ώστε να καθοριστεί το θεραπευτικό πλάνο και ο προεχειρουργικός σχεδιασμός. Σε περιπτώσεις σηπτικής χαλάρωσης η αντιμετώπιση της λοίμωξης και η αντικατάσταση της αρθροπλαστικής με νέα εμφυτεύματα πρέπει να γίνουν σε δύο χρόνους και με δυο διαφορετικές επεμβάσεις. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και χρήζει απόλυτης συνεργασίας από τον ασθενή.
Πλήρης κλινικός κι εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξετάσεις αίματος, δείκτες φλεγμονής, παρακέντηση της άρθρωσης για λήψη αρθρικού υγρού, πλήρης ακτινολογικός έλεγχος και σπινθηρογράφημα οστών.

Κατά την επέμβαση αφαιρούνται τα αρχικά υλικά και γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια όσο το δυνατόν μικρότερης απώλειας σε οστό. Η παλαιά αρθροπλαστική αντικαθίστανται με νέα εμφυτεύματα στον ίδιο χρόνο ή σε δεύτερο χρόνο (ανάλογα με την αιτία χαλάρωσης), τα οποία τοποθετούνται με σταθερότερη συγκράτηση της πρόθεσης και προσφέρουν ανώδυνη και καλύτερη λειτουργικότητα της άρθρωσης.

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής είναι ένα απαιτητικό χειρουργείο και αποτελεί πρόκληση για το χειρουργό ορθοπαιδικό, αλλά και τον ασθενή. Ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η επιλογή των σωστών υλικών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας τόσο απαιτητικής επέμβασης.

Δρ. Καραμπίνας Παναγιώτης Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD, MSc, PhD