Η νέα Αρθροπλαστική Γόνατος Evolution™ Second Generation Medial Pivot Knee System

Η κίνηση του φυσιολογικού γόνατος είναι πολύπλοκη και σε πολλά επίπεδα (κάμψη/έκταση, στροφή και κύλιση) , με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή της φυσιολογικής κίνησης από τεχνητά μοσχεύματα να είναι μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά δύσκολη. Η νέα πρωτοποριακή σχεδίαση της αρθροπλαστική γόνατος Medial Pivot System Evolution  έχει στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινηματικής του γόνατος και ως τελικό αποτέλεσμα, ο ασθενής να έχει την αίσθηση του φυσιολογικού γόνατος μετά το χειρουργείο. 


Το νέο αυτό σύστημα έχει εξελιχθεί ,»Evolution», ως προς τις σχεδιαστικές ατέλειες του, παλαιότερης γενεάς πρόθεση και εργαλειοσειρά.  Τα πλεονεκτήματα  της νέας πρόθεσης είναι ότι προσφέρει σταθερή ανατομική και κατά συνέπεια φυσιολογική κίνηση, καθ΄όλο το εύρος κάμψης του γόνατος, καθώς επίσης και μεγάλη επιφάνεια επαφής των υλικών της πρόθεσης κατά την κίνηση, μειώνοντας την φθορά των υλικών και συντελώντας στην μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προσπέλασης (MIS), με σεβασμό στα μαλακά στοιχεία της περιοχής του γόνατος και του οστού, προσφέρουν το ιδανικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Τεχνικές προεχγειρητικής προετοιμασίας του ασθενή, μείωσης της απώλειας αίματος κατά την διάρκεια τόσο του χειρουργείου, όσο και μετά από αυτό, ελαχιστοποιούν ή/και εκμηδενίζουν την ανάγκη μετάγγισης και προσφέρουν άμεση κινητοποΆίηση του ασθενή (Fast Track Protocol).

Δρ. Παναγιώτης Καραμπίνας Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD, MSc, PhD, FHOSC