ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SUPERPATH

Το «νέο μονοπάτι» της διαδερμικά υποβοηθούμενης αρθροπλαστικής ισχίου “PATH” και η ‘’καινοτομία’’ του “SUPERPATH”

 

Τί είναι η αρθροπλαστική ισχίου PATH;

Η αρθροπλαστική ισχίου PATH αποτελεί μια Ελάχιστα Επεμβατική τεχνική οπίσθιας προσπέλασης του ισχίου με σκοπό την αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή πρόθεση. Στόχος είναι η πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης του ισχίου, διαφυλάσσοντας τις μυϊκές μονάδες της άρθρωσης του ισχίου και ελαχιστοποιώντας την απώλεια αίματος κατά την επέμβαση. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη γρηγορότερη επάνοδο του ασθενούς στις συνήθεις δραστηριότητες του.

Εδώ και έξι χρόνια στον Όμιλο του Ιατρικού Κέντρου έχουν πραγματοποιηθεί από την ομάδα πληθώρα επεμβάσεων αρθροπλαστικής του ισχίου με την πρωτοποριακή νέα μέθοδο αρθροπλαστικής του ισχίου, PATH (Posterior Assisted Transcutaneal Hip.) Όπως σε όλες τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετεγχειρητικά (Fast Track Protocol) και εξέρχεται σύντομα από το νοσοκομείο.

 

Ποιά είναι η καινοτομία της τεχνικής;

Σήμερα προχωρήσαμε ένα βήμα ακόμα και αυτό το νέο μονοπάτι (PATH), η αρθροπλαστική του ισχίου, εξελίχθηκε στο “Υπερ-μονοπάτι” (Super–PATH). Η αρθροπλαστική ισχίου SUPERPATH αποτελεί μια νέα προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου που στοχεύει στη διατήρηση των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης (αρθρικός θύλακος, οστικό έδαφος) με τη μικρότερη δυνατή καταστροφή της περιοχής.

Η μέθοδος αυτή συνδέεται με πλεονεκτήματα τα οποία θα οδηγήσουν στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ισχίου μετεγχειρητικά, προσφέροντας έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου PATH
Η χειρουργική ομάδα του Δρ. Καραμπίνα πραγματοποιεί καθημερινά επεμβάσεις με την πρωτοποριακή νέα μέθοδο αρθροπλαστικής ισχίου PATH. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει:
Μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο
Μειωμένο χρόνο νοσηλείας
Άμεση κινητοποίηση του ασθενή

 

Σε τι διαφέρει από τις μέχρι σήμερα τεχνικές;

Μέχρι σήμερα αποτελούσαν “καινοτομία” οι ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις AMIS, ASIS (Πρόσθια προσπέλαση), ALMIS (Πλάγια προσπέλαση) και PATH (Οπίσθια προσπέλαση). Οι τεχνικές αυτές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την εξέλιξη παλαιότερων προσπελάσεων, με χαρακτήρα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Για να επιτευχθεί η καινοτόμα μέθοδος SUPERPATH ήταν απαραίτητη η συμβολή της τεχνολογίας και της βελτιστοποίησης των υλικών και των ένθετων της αρθροπλαστικής ισχίου. Νέες προθέσεις, με μικρότερο μέγεθος μπόρεσαν να αναδείξουν τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και να συμπεριληφθεί η οπίσθια προσπέλαση στις τεχνικές αρθροπλαστικής νέας γενεάς. Επίσης από την εξέλιξη των υλικών καταφέραμε να έχουμε στη διάθεση μας αρθροπλαστικές ισχίου με τις οποίες δεν θυσιάζουμε οστικό έδαφος στήριξης της πρόθεση. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα χαρακτηριστικά της άρθρωσης που συνεισφέρουν στην μετεγχειρητική αποκατάσταση, λειτουργικότητα (ιδιοδεκτικότητα) και ασφάλεια του ισχίου (εξάρθρημα).

Η ιδιοδεκτικότητα της άρθρωσης μπορεί να παρομοιαστεί με το ABS των αυτοκινήτων, καθώς προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και φυσιολογική κίνηση στην άρθρωση μέσα από υποδοχείς που βρίσκονται στον θύλακο της άρθρωσης και τις οστικές ενδοαρθρικές δομές. Στις περισσότερες από τις προσπελάσεις, ακόμα και στις ελάχιστα επεμβατικές, ο θύλακος της άρθρωσης και το οστικό έδαφος της άρθρωσης θυσιάζεται ή αποκαθίσταται σε ένα βαθμό. Με την ‘Super-PΑΤΗ’ τεχνική αρθροπλαστικής του ισχίου διατηρούμε όλα τα απαραίτητα ανατομικά στοιχεία (θύλακος και ενδοαρθρικές οστικές δομές) για την φυσιολογική λειτουργική αποκατάσταση (ιδιοδεκτικότητα) του ισχίου. Η ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση διατηρεί και δεν βλάπτει τα μυοτενόντια στοιχεία (διατήρηση σταθερότητας), μειώνοντας αυτομάτως και την απώλεια αίματος κατά την προσπέλαση.

 

Αρθροπλαστική ισχίου SUPERPATH: Ποια τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή;

Η αρθροπλαστική ισχίου SUPERPATH προσφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς αποτελεί κυριολεκτικά την καινοτομία και την εξέλιξη της αρθροπλαστικής ισχίου, τόσο στην προσπέλαση των επεμβάσεων, όσο και στη χειρουργική τεχνική αποκατάστασης της άρθρωσης.

Η ανακατασκευή της κατεστραμμένης άρθρωσης του ισχίου μέσα από έναν “υπερ-μονοπάτι” προσπέλασης στην άρθρωση εξασφαλίζει:

  • Την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ισχίου
  • Τη διατήρηση όλων των απαραίτητων ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης και της περιοχής του ισχίου
  • Την ασφάλεια και τη σταθερότητα της άρθρωσης
  • Την άμεση επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες

 

Ο Δρ. Παναγιώτης Κ. Καραμπίνας Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD, MSc, PhD, Διδάκτωρ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις πρωτοποριακές μεθόδους αρθροπλαστικής PATH και SUPERPATH.

Η συνεχής κατάρτιση του Ιατρού του επιτρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση σε κάθε ασθενή.’